HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for online bestillinger på www.AmandaPandaShop.com

Herunder finder du vores generelle forretningsbetingelser, som danner grundlaget for tilvejebringelsen af alle tjenester på AmandaPandaShop.com. På www.AmandaPandaShop.com tilbyder vi en personaliseret shopping- og serviceoplevelse tilpasset dine interesser og behov. På www.AmandaPandaShop.com sælger vi AmandaPanda-artikler.

1. INDGÅELSE AF KØBSAFTALE OG LEVERING AF VARER

1.1 Når du bestiller AmandaPanda varer, indgår du en købsaftale med AmandaPanda IVS, Lange-Müllers Allé 28, 2960 Rungsted Kyst, DK, CVR 39984970.

1.2 Ved at klikke ”Afsend bestillingen og betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses for modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mailadresse, som du har registreret på din AmandaPanda konto, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos AmandaPanda og vil være tilgængelige under ”Min Konto” på www.AmandaPandaShop.com.

1.3. Når du gennemfører dit køb, accepterer du, at kravet for betaling kan overdrages til tredjemand, herunder særligt men ikke begrænset til AmandaPanda. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at overdragelse kan ske til både selskaber i og udenfor AmandaPanda IVS.

1.4 Vi gør dig opmærksom på, at AmandaPanda ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.

1.5 Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark.

2. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

2.1 De priser, der fremgår på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er endelige priser (i alt), og inkluderer med andre ord moms i overensstemmelse med den gældende sats. Varerne er AmandaPandas ejendom indtil den fulde købesum er indbetalt.

2.2 Ved køb af varer pålægges leveringsomkostninger oveni prisen for varerne. Prisen er min. Kr. 35 og afhænger af varernes vægt. Leveringsomkostningen fremgår i ordrebekræftelsen.

3. BETALING

3.1 AmandaPanda tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder: Forudbetaling, kreditkort og betaling via Paypal. Vi forbeholder os retten til at afvise bestemte betalingsmetoder for en given bestilling og til at henvise til andre betalingsmetoder. Du skal selv dække eventuelle omkostninger pålagt i forbindelse med pengetransaktioner.

3.2 Hvis du betaler med et betalingskort, trækkes beløbet på dit kort, når vi afsender din bestilling.

3.3 Vi forbeholder os retten til at opkræve 1,5% i rente samt et gebyr på 100 kr. for forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentlig mindre end det angivne gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab.

3.4 Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

4. LOVPLIGTIG FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED KØB AF AMANDAPANDA VARER

NÅR DU KØBER AMANDAPANDA VARER, HAR DU EN LOVPLIGTIG RET TIL AT FORTRYDE DIT KØB:

Det første, du bør vide, hvis du beslutter dig for at returnere dine varer, er, at du kan bruge den vedlagte returlabel, eller du kan printe den ud fra ”Min Konto” på www.AmandaPandaShop.com. Hvis du ikke har adgang til en printer, hvis du oplever problemer med at downloade returneringsformularen, eller du har brug for en ny returneringsformular, kan du kontakte kundeservice og anmode dem om en ny formular (se kontaktdetaljer nedenfor). Hjælp os med at undgå unødvendige omkostninger ved altid at bruge returlabellen, når du returnerer varer.

INFORMATION OM FORTRYDELSESRETTEN

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. De 14 dages fortrydelsesret omfatter 14 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en person udpeget af dig (men ikke leverandøren), fik leveret den sidste af dine varer. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du returnere varerne med den returlabel der er medsendt din ordre. Du anses for at have overholdt fortrydelsesretsperioden, hvis du fremsender varerne med tilhørende returlabel inden perioden på de 14 dage udløber.

Fortrydelsesrettens virkninger Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusiv leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogle gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer. Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter dit køb. Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger den vedlagte returlabel til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion.

Undtagelser til fortrydelsesretten: Har du købt en vare, der er forseglet, og har du brudt denne forsegling, kan varen ikke returneres. Ved forsegling skal også forstås emballage, der har til formål at beskytte varen og sikre, at varen ikke har været åbnet.

5. REFUNDERING

Hvis du har betalt en faktura eller forudbetalt din bestilling, skal du oplyse os navnet på din bank og de konto- og registreringsoplysninger, som refunderingen skal ske til. Hvis du har betalt via Paypal eller med kreditkort, vil refunderingen blive sendt til din Paypal-konto eller blive tilbageført til dit kreditkort.

6. KUNDESERVICE

Hvis du har brug for mere hjælp, henviser vi til vores FAQ ellers kan du kontakte os info@amandapandashop.com.

7. LOVPLIGTIG ANSVAR FOR MANGLER OG YDERLIGERE INFORMATION

7.1 Vores ansvar for mangler bliver reguleret af den relevante lovgivning på området.

7.2 Når du handler på AmandaPandaShop.com har du 24 måneder til at underrette os om eventuelle mangler ved dine varer.

7.3 Det er muligt for personer over 18 at gøre brug af ydelserne på websitet www.AmandaPandaShop.com.

7.4 Hver kunde er berettiget til at oprette én kundekonto hos AmandaPandaShop.com. Vi forbeholder os retten til at slette to eller flere eksisterende kontoer tilhørende den samme kunde.

7.5 En meddelelse om mangler skal begrundes, og manglen må ikke være et resultat af din fejlagtige behandling af varerne. AmandaPanda vil tage stilling til, om din meddelelse vedrørende mangler er berettiget, baseret på den information du giver os.

7.6 For at være berettiget til at benytte den ovenfor nævnte ret vedrørende mangelfulde varer skal du give meddelelse om manglerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglerne ved varerne. Hvis du giver meddelelse herom inden for to måneder fra den dag, hvor du opdager manglen, vil meddelelsen altid anses for at være givet inden for rimelig tid.

7.7 For at benytte ovenfor nævnte ret, skal du underrette os (AmandaPanda IVS, Lange-Müllers Allé 28, 2960 Rungsted Kyst, DK, e-mail: orders@AmandaPandaShop.com) ved at sende os en utvetydig erklæring herom på mail).

Formular: underretning om mangler

Hvis du ønsker at underrette os om mangler, bedes du oplyse nedenstående informationer i en mail til orders@amandapandashop.com:

Jeg/vi (*) giver herved meddelelse om mangler vedrørende de indkøbte varer i henhold til den indgåede købsaftale indgået af mig/os (*):

  • bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • forbrugerens navn(e)
  • forbrugerens adresse
  • dato
  • beskrivelse af manglen
  • (*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

7.8 Hvis du er uenig i AmandaPandas beslutning om, hvorvidt den omhandlede vare er mangelfuld, kan du indgive en klage til ‘Center for Klageløsning’. Du kan finde mere information på Center for Klageløsnings hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning eller du kan kontakte dem direkte på følgende adresse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.

8. FIRMAINFORMATION

AmandaPanda IVS

Lange-Müllers Allé 28

2960 Rungsted Kyst

Danmark

CVR: 39984970

Mail: info@AmandaPandaShop.com

Sidst opdateret: 09.12.2019